Categorie Leeftijd Per jaar Per kwartaal
Senioren 19 jaar en ouder € 195 € 51,25
Junioren t/m 18 jaar € 155 € 41,25

 

Als peildatum voor de indeling in één van de leeftijdscategorieën geldt het geboortejaar. Voorbeeld: in het jaar dat je 19 wordt, ben je senior.

Senioren zijn lid tot het einde van een kalenderjaar (31 december). Indien men het lidmaatschap niet schriftelijk heeft opgezegd vóór 30 november van het lopende kalenderjaar, is men automatisch lid gedurende het hele volgende kalenderjaar.

 

Voor junioren wordt een uitzondering gemaakt. Zij zijn (jeugd)lid, en betalen contributie, per kwartaal. Opzeggen kunnen zij tot een maand voor het verstrijken van het kwartaal.

De NTB- licentie is een jaar geldig (van 1 januari tot en met 31 december) en dient altijd volledig te worden betaald. Namens het bestuur zal een opzegging van het lidmaatschap worden bevestigd.

NTB- LICENTIE (voor leden van verenigingen)

Basislidmaatschap met het bondsblad Triathlon Sport € 35,00 *
Atletenlicentie (alleen voor leden van 14 jaar en ouder) € 25,00

 

* indien het om een 2e, 3e, 4e enz lidmaatschap op hetzelfde adres gaat, wordt een korting van € 8,00 per atleet verstrekt. Er wordt op dat adres maar één bondsblad toegezonden.

NB: Alle genoemde prijzen zijn indicatief en onder voorbehoud van wijzigingen.

CONTACT
Heb je vragen over de contributie, neem dan gerust contact met onze penningmeester op.