Categorie Per jaar Per kwartaal
Contributie TVR € 240 € 62,50
Contributie NTB senior € 49
Contributie NTB jeugd € 35
Atletenlicentie senioren € 35

Je bent lid tot het einde van een kalenderjaar (31 december). Indien je het lidmaatschap niet schriftelijk hebt opgezegd vóór 30 november van het lopende kalenderjaar, ben je automatisch lid gedurende het hele volgende kalenderjaar.

De NTB atletenlicentie is een jaar geldig (van 1 januari tot en met 31 december) en dient altijd volledig te worden betaald, rechtstreeks aan de NTB. Zie de website van de NTB.

NB: Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

CONTACT
Heb je vragen over de contributie, neem dan gerust contact met het bestuur.